Tutkijatapaaminen Joensuussa 20.-21.4.2017

Uhattu ’Me’ ja keskustelun kuolema

Fanatismin syntymekanismit informaatioyhteiskunnassa

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Avainpuhujat:

Professori Matti Hyvärinen, sosiologia (TaY),
FT Maria Mäkelä, yleinen kirjallisuustiede (TaY),
FT Olga Davydova-Minguet, perinteentutkimus (UEF, Karjalan tutkimuslaitos).

Tiedonsaanti ja ihmisten välinen vuorovaikutus on nykyään helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tästä huolimatta on muodostunut ryhmittymiä, joille on ominaista vähätellä tarjolla olevaa tietoa ja jotka kieltäytyvät vuorovaikutuksesta eri tavoin ajattelevien kanssa. Moderni viestintäteknologia on tehnyt mahdolliseksi rakentaa todellisuuskuvaa, jota luonnehtivat pelko, epäilykset ja viha.

Itä-Suomen yliopistossa järjestettävän tutkijatapaamisen tarkoituksena on selvitellä ääriliikkeen syntyä, muotoutumista ja lujittumista edistäviä käytänteitä, mekanismeja ja tekniikoita. Tapahtuman ensisijainen tavoite on lisätä ymmärrystämme koskien sosiaalista mediaa hyödyntävää uusfanatismia. Tutkijatapaamisen ohjelma jakautuu kahdelle päivälle ja se koostuu avainluentojen lisäksi työryhmäesityksistä.

Työryhmäesitys voi käsitellä jonkin tietyn liikkeen kehkeytymistä ja toimintaa tai sen aiheena voi olla jokin fanatismin syntyä edistävä käytänne tai asiantila. Esityksessä voi käsitellä myös yrityksiä ehkäistä fanatismin leviämistä tai estää ääriliikkeiden toimintaa.

Tarkastelun kohteena voi olla myös sosiaalisessa mediassa levitettävä vihapuhe. Mikä sitä saa aikaan? Millaista on vihapuheen argumentaatio ja retoriikka? Mikä on vihapuheen todellinen kohde: vihollinen vai ne ’meistä’, jotka eivät hyväksy vihollisiksi nimettyjen vainoamista? Miten muokataan todellisuuskuva, joka sallii väkivallan käytön muita ihmisiä kohtaan? Mahdollisia aiheita ovat myös vihapuheen filosofia ja fanatismia koskevan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.

Tutkijatapaamisessa ei kerätä osallistumismaksua. Ilmoittautumislomake ja alustava ohjelma löytyvät tapaamisen kotisivulta osoitteesta https://vapaatiede.wordpress.com/

Jos haluat pitää työryhmäesitelmän, lähetä ilmoittautumislomake 28.2. mennessä. Anna lomakkeella olevassa kentässä esitelmäsi työnimi sekä lyhyt kuvaus esityksen sisällöstä ja mahdollisista aineistoista. Saat tiedon valintapäätöksestämme 6.3. mennessä. Toimita lopullinen abstrakti 31.3.2017 mennessä erillisellä abstraktilomakkeella.

Jos et pidä omaa esitystä, ilmoittaudu osallistujaksi viimeistään 13.4.2017.

Tapahtuman järjestää Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaine.

Lisätietoja:

Risto Ikonen, yliopistonlehtori
risto.m.ikonen [at] uef.fi

Marja Nenonen
marja.nenonen [at] gmail.com.

Mainokset