Uhattu ’Me’ ja keskustelun kuolema

Tutkijatapaaminen Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 20.4.2017

Futura-rakennus, KARTTALINKKI

Uhattu ’me’ ja keskustelun kuolema
Fanatismin syntymekanismit informaatioyhteiskunnassa

Nykyaikana tiedonsaanti ja ihmisten välinen yhteydenpito on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tästä huolimatta muodostuu ryhmittymiä, jotka vähättelevät tarjolla olevaa tietoa ja kieltäytyvät vuorovaikutuksesta toisella tapaa ajattelevien kanssa. Moderni viestintäteknologia tarjoaa suotuisan ympäristön sellaisen todellisuuskuvan muodostumiselle, jota luonnehtivat pelko, epäilykset ja viha.

Itä-Suomen yliopistossa järjestettävän tutkijatapaamisen tarkoituksena on selvitellä ääriliikkeen syntyä, muotoutumista ja lujittumista edistäviä käytänteitä, mekanismeja ja tekniikoita. Tapahtuman ensisijainen tavoite on lisätä ymmärrystämme koskien sosiaalista mediaa hyödyntävää uusfanatismia.

Avainpuhujat ja aiheet:

Prof. Matti Hyvärinen, sosiologia (TaY):
Myytit, vastakertomukset ja viha

FT Maria Mäkelä, yleinen kirjallisuustiede (TaY):
Kertomuksen vaarat: kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja
aikalaiskriittinen narratologia

FT Olga Davydova-Minguet, perinteentutkimus (UEF, Karjalan tutkimuslaitos):
Maahanmuuttajataustainen vähemmistö ja ylirajaisen julkisuuden virrat

Työryhmäesitykset

Työryhmäesitys voi käsitellä jonkin tietyn liikkeen kehkeytymistä ja toimintaa tai sen aiheena voi olla jokin fanatismin syntyä edistävä käytänne tai asiantila. Esityksessä voi käsitellä myös yrityksiä ehkäistä fanatismin leviämistä tai estää ääriliikkeiden toimintaa.

Tarkastelun kohteena voi olla myös sosiaalisessa mediassa levitettävä vihapuhe. Mikä sitä saa aikaan? Millaista on vihapuheen argumentaatio ja retoriikka? Mikä on vihapuheen todellinen kohde: vihollinen vai ne ’meistä’, jotka eivät hyväksy vihollisiksi nimettyjen vainoamista? Miten muokataan todellisuuskuva, joka sallii väkivallan käytön muita ihmisiä kohtaan? Mahdollisia aiheita ovat myös vihapuheen filosofia ja fanatismia koskevan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.

Ilmoittautuminen

Tutkijatapaamisessa ei kerätä osallistumismaksua. Ilmoittautumislomake ja alustava ohjelma löytyvät osoitteesta https://vapaatiede.wordpress.com/ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osallistujaksi viimeistään 13.4.2017.

Tapahtuman järjestäjät

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaine
Kasvatuksen historian ja filosofian verkosto
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Lisätietoja

Risto Ikonen, yliopistonlehtori
risto.m.ikonen [at] uef.fi

Marja Nenonen
marja.nenonen [at] gmail.com

Mainokset